Förändrat hyresuttag


Förändrat hyresuttag

2019-02-08

AB Karlsborgsbostäder har i förhandling med Hyresgästföreningen Bohus/Älvsborg Skaraborg överenskommit om förändrat hyresuttag från och med 2019-03-01.

AB Karlsborgsbostäders förändrade hyresuttag innebär att hyrorna i bolaget höjs med i genomsnitt 1,5%.

Ytterligare information i samband med hyresavisering.
Se alla nyheter |