Förändrat hyresuttag fr.o.m. 1 mars 2023

Årets hyresförhandling är nu klar

Karlsborgsbostäder har i förhandling med Hyresgästföreningen Region Bohus-Älvsborgs Skaraborg överenskommit om förändrade hyror fr.o.m. 1 mars 2023.

Överenskommelsen innebär att bolagets totala hyresintäkter för bostäder from 1 mars 2023 generellt höjs med 4,0% med några undantag. Undantagen beror på lite olika skäl men grunden är att få en så rättvisande hyra som möjligt. Listan för standardhöjande åtgärder i lägenhet justeras även den med 4,0%. Parkeringsplatser får också en hyreshöjning.  

Årets förhandling har varit utmanande med tanke på de prisökningar som drabbat oss alla. Överenskommelsen ligger i linje med övriga hyresvärdar.