TV-utbudet moderniseras

Förbättring av våra hyresgästers digitala TV-utbud

Karlsborgs Energi lanserar digital utsändning av tv-tjänsten från och med 1 juni 2023. De kommer att sända ut den analoga signalen parallellt fram till och med den 19 juni 2023 då den analoga signalen släcks ner helt. Information kring detta bifogas nästa hyresavisering. För dig som vill läsa mer om detta redan nu, hittar information på Karlsborgs Energis hemsida.